Telefonski imenik

Telefonski imenik Tunjic je pripravljen na osnovi papirnatega imenika iz leta 2001. Razumljivo je, da prišlo do nekaterih sprememb, zato prosimo, da nam spremembe javite. Po želji dodajte tudi GSM in e-naslov.

Priimek Ime Domače ime Naslov Telefon GSM
Balantič Janez Balantič Tunjice 27a 01-8392162
Brelih Tone Kaplan Vinski Tunjiška Mlaka 34 01-8317099
Butalič Ivan Petkovi Tunjice 13 01-8317080
Černevšek Gašper Vočnik Laniše 9 041-296394
Černevšek Marta Zg. Vočnik Laniše 9 01-8317188
Černevšek Tomaž Sp. Vočnik Laniše 9 01-8392621
Čevka Peter Zg. Koželj Laniše 2 01-8392637
Čimžar Andrej Poštar Tunjiška Mlaka 10 01-8392551
Čimžar Ana Lesnikar Tunjiška Mlaka 11
Čimžar Jože Kuhar Tunjiška Mlaka 11 01-8317560
Čimžar Janez Zg. Sitar Tunjiška Mlaka 13 01-8392321
Gasilski dom Tunjice 22 01-8392504
Golob Francka Vrbnik Tunjiška Mlaka 15 01-8392325
Golob Francka Mešnar Tunjiška Mlaka 29 01-8392462
Golob Marjan Sp. Golob Tunjice 34 01-8317490
Golob Franc Zg. Golob Tunjice 35 01-8392946
Golob Mirko Gmajnar Tunjice 36 01-8392947
Golob Janez Smrekar Tunjice 36c 01-8392172
Goltez Ana Kavselj Košiše 17
Gregl Fani Brodar Tunjiška Mlaka 32 01-8317780
Grilc Iztok Grilc Laniše 1a 01-8319580 041-516351
Grilc Vid Grilc Laniše 1a 01-8317083 041-961115
Grkman Franc Grkman Tunjiška Mlaka 5c 01-8317190
Grkman Janez Skalar Tunjiška Mlaka 5 01-8317650
Grkman Jožko Jamovc Tunjiška Mlaka 14 01-8317815
Grkman Milka Matija Tunjiška Mlaka 17 01-8392323
Grkman Majda Mlakar Tunjiška Mlaka 27 01-8317600
Grkman Stane Komovc Vinski Tunjice 11
Grkman Janez Škle Tunjice 18 01-8317284
Hrastovec Marko Hrastovec Laniše 2b
01-8395171
Jakše Srečko Jakše Laniše 1b 041-716322
Jamšek Katarina Zg. Žgan Tunjiška Mlaka 31
Juhant Pavel Župnišče Tunjice 9 01-8392401
Kancilija Anton Malezija Tunjiška Mlaka 19 01-8392525
Kavčič Lidija Trgovina Tunjiška Mlaka 14 01-8325201
Klanšek Justin Gradišek Tunjice 29 01-8392951
Klemenc Janez Jager Laniše 10a 01-8317047 041-525034
Klemenc Marija Klemenc Tunjice 30b 01-8392943
Kočar Janez Sp. Dolenc Laniše 6 01-8392035
Kočar Tone Tišlar (Dolinski) Laniše 7a 01-8317245
Kopše Leopold Kopše Laniše 3a 01-8317060
Kosirnik Janez Bevšek Tunjiška Mlaka 2 01-8317659
Kosirnik Mira Sp. Sitar Tunjiška Mlaka 12 01-8397046
Kosirnik Janez Sp. Sitar Tunjiška Mlaka 12 01-8397045
Kosirnik Ivan Hrastar Tunjiška Mlaka 19
Kosirnik Franc Miha Tunjice 23 01-8392023
Kosirnik Janez Sp. Kosirnik Tunjice 40 01-8392133
Koželj Srečo Šporn Tunjiška Mlaka 10 01-8392301
Koželj Cilka Vinšek Tunjice 10 01-8392437
Koželj Peter Peter Tunjice 24b 01-8317286
Koželj Jože Golovec Tunjice 24c 01-8317305
Koželj Tone Jerušek Tunjice 43 01-8392237
Krumpestar Matevž Sp. Košiš Tunjiška Mlaka 4a 01-8317518
Krumpestar Dušan Hrušovec Tunjiška Mlaka 15 01-8317004
Krumpestar Cilka Prajz Tunjice 4 01-8392404
Lah Janko Zg. Kosirnik Tunjice 39
Lanišek Lado Sp. Lanišek Laniše 10 01-8392813 031-440008
Lanišek Martin Zg. Lanišek Laniše 11 01-8317219
Lipovšek Silvo Lipovšek Tunjiška Mlaka 18 01-8391549
Magajna Rudi Podbregar Tunjiška Mlaka 5e 01-8392423
Malež Peter Verovšek Košiše 19 01-8317389
Maroh Silva Šola Tunjice 22 01-8317242
Mestek Rado Grabnar Tunjiška Mlaka 5f 01-8397011
Mikuš Sašo Mikuš Tunjiška Mlaka 8d 01-8397292
Mlakar Miha Sp. Hribar Laniše 4 01-8317250
Mlakar Simon Vovk Tunjice 28 01-8391649
Nograšek Milka Sp. Košiš Tunjiška Mlaka 5 01-8391170
Nograšek Ivan Vrtnar Tunjiška Mlaka 23 01-8392104
Nograšek Franc Šmid Tunjiška Mlaka 24 01-8317685
Nograšek Janez Sp. Naum Tunjice 19 01-8317680
Nograšek Janko Kotar Tunjice 26 01-8317539
Omovšek Štefan Omovšek Košiše 21a 01-8317750
Osolnik Brane Lesar Tunjiška Mlaka 5k 01-8317040
Petek Lojze Tratnik Tunjiška Mlaka 9f 01-8317150
Petek Slavko Jeršin Tunjice 14 01-8317695
Pirc Ivan Sp. Žgan Tunjiška Mlaka 30
Plevel Janez Mevžar Tunjice 33 01-8397430
Podjed Tine Žvab Laniše 1 01-8317745
Podjed Pepca Pepca Tunjiška Mlaka 32
Podjed Tone Hren Tunjiška Mlaka 32 01-8392607
Pregled Jože Zg. Dolenc Laniše 7 01-8317240
Pregled Angela Pregled Tunjiška Mlaka 5b 01-8392425
Remic Adolf Kaplan Tunjiška Mlaka 20
Rems Janez Kozucar Tunjiška Mlaka 9c 01-8392313
Rems Ciril Seliškar Tunjice 22c 01-8392501
Romšak Janez Zg. Hribar Laniše 5 01-8392635
Sedušak Slavko Sušak Košiše 20 01-8392523
Sedušak Tone Sedušak Tunjiška Mlaka 5d 01-8317505
Sedušak Matjaž Hribec Tunjiška Mlaka 22 01-8391445 041-845560
Sedušak Ciril Dolinšek Tunjiška Mlaka 22 01-8392021
Sedušak Brane Hribovšek Tunjiška Mlaka 22 01-8317550
Sedušak Jože Komovc Tunjiška Mlaka 23 01-8317174
Sedušak Milan Komolc, ml. Tunjiška Mlaka 01-8317795
Sedušak Cirila Vogar Tunjice 2 01-8317070
Sedušak Ana Oborh Tunjice 17 01-8392937
Sheikha Mohamed Olga Tunjiška Mlaka 15 01-8392335
Slabe Marjeta Jamnik Tunjiška Mlaka 10 01-8392550
Slanovec Rezka Grilušek Tunjice 25 01-8392135
Smolnikar Slavko Smolnikar Tunjiška Mlaka 6a 01-8317022
Stele Peter Birt Tunjiška Mlaka 9 01-8392303
Stele Janez Močvirnik Tunjiška Mlaka 9d 01-8392311
Stele Peter Leskovec Tunjiška Mlaka 9e 01-8317145
Stele Franc Stele Tunjiška Mlaka 9g 01-8317675
Sušnik Marjana Sp. Koželj Laniše 3
Šimenc Lojze Omevc Tunjiška Mlaka 3 01-8317509
Šmidovnik Tone Zg. Košiš Tunjiška Mlaka 4 01-8392435
Šmidovnik Janko Podar Tunjiška Mlaka 7 01-8317159
Šmidovnik Jernej Jernej Tunjiška Mlaka 7a 01-8317660
Šmidovnik Valentin Ogrin Tunjiška Mlaka 8 01-8317164
Šmidovnik Marjan Pikovc Tunjiška Mlaka 16 01-8317615
Šola Tunjice 22 01-8392504
Štupar Alojz Komatar Košiše 18 01-8392521
Štupar Franc Ukušek Tunjiška Mlaka 1 01-8317155
Štupar Bojan Zadnikar Tunjice 24d 01-8317310
Šuštar Janko Bitenc Tunjiška Mlaka 6 01-8317180
Tomšič Franc Brezovec Tunjiška Mlaka 9b 01-8317605
Torkar Janez Forkelj Tunjiška Mlaka 21 01-8317690
Torkar Marjan Moht Tunjice 1 01-8317075
Torkar Janez Mornar Tunjice 22d 01-8317690
Traven Franc Bobnar Tunjiška Mlaka 26 01-8392163
Traven Franc Bobnar Tunjiška Mlaka 26 01-8392163
Treven Marija Krt Košiše 15 01-8317301
Trobevšek Peter Trobevšek Tunjiška Mlaka 18 01-8317043
Uršič Branko Mejač Košiše 21 01-8317401
Uršič Anica Šofer Košiše 21a 01-8317391
Uršič Simon Nivčar Tunjiška Mlaka 33 01-8392610
Vavpetič Nežka Lojzetovi Tunjiška Mlaka 28 01-8317760
Veršnik Franc Hrust Tunjice 6
Vinšek Ciril Škrjanc Tunjiška Mlaka 18 01-8392165
Vinšek Rudi Mahlav Tunjiška Mlaka 25 01-8392111
Vinšek Franc Mahlav Tunjiška Mlaka 25 01-8392111
Vinšek Franc Voštatar Tunjice 27 01-8317480
Vombergar Ciril Korbar Tunjice 41 01-8392123
Vrhovnik Jože Cerij Laniše 8 01-8392623
Vrhovnik Miroslav Pregled Tunjiška Mlaka 5b 01-8317003
Vrhovnik Tomislav Vrhovnik Tunjiška Mlaka 7c 01-8317172
Vrhovnik Janez Brzina Tunjiška Mlaka 15
Vrhovnik Franc Orehar Tunjiška Mlaka 15 01-8317007
Vrhovnik Janez Joškovc Tunjiška Mlaka 18 01-8317079
Vrhovnik Angela Žerjav Tunjice 2 01-8317065
Vrhovnik Tone Boštnar Tunjice 3 01-8392411
Vrhovnik Drago Pocin Tunjice 12 01-8317085
Vrhovnik Angela Krišekar Tunjice 15 01-8317281
Vrhovnik Mihaela Ulčar Tunjice 15a 01-8317619
Vrhovnik Domen Zoklar Tunjice 16 01-8317177
Vrhovnik Tone Turenšek Tunjice 22a 01-8392025
Vrhovnik Franc Znamenšek Tunjice 22b 01-8392033
Vrhovnik Jože Holcar Tunjice 24 01-8317499
Vrhovnik Vido Tišlar Tunjice 24a 01-8392137
Vrhovnik Boštjan Dolinar Tunjice n.h. 01-8392137
Vrhovnik Doroteja Kotnik Tunjice 25a 01-8317315
Vrhovnik Janez Bovc Tunjice 30 01-8392950
Vrhovnik Janez Slanovc Tunjice 32 01-8392941
Vrhovnik Franc Maleš Tunjice 32b 01-8317785
Vrhovnik Aleš Davčar Tunjice 42 01-8392239
Zabavnik Valentin Rezman Košiše 16 01-8317337 031-497263
Zalaznik Janez Zg. Naum Tunjice 20 01-8392938
Zobavnik Janez Potokar Tunjiška Mlaka 5a 01-8317185
Zobavnik Janez Žabar Tunjiška Mlaka 8a 01-8317651
Zobavnik Stane Strehovec Tunjice 21 01-8392940
Žagar Vido Udam Tunjice 4a 01-8317095
Žagar Franc Bukunk Tunjice 7 01-8317090
Žavbi Lado Podbrezar Tunjice 36b 01-8391234
Železnikar Zofija Jožovc Tunjiška Mlaka 26 01-8392113
Železnikar Peter Martinež Tunjice 31 01-8392942

 

Prebrano: 1,266 krat, od tega danes: 1 krat

About the Author: iztok

Vaš komentar