AMK Tunjice

Avtokros oziroma avtošport ima v Tunjicah dolgo in bogato zgodovino, h kateri pa od leta 2007 nova poglavja piše tudi Avto-Moto klub Tunjice. AMK Tunjice je v prvem letu svojega delovanja pri organizaciji avtokros dirke v Tunjicah sodeloval skupaj z domžalskim klubom, nato pa smo se odločili za samostojno pot.
Uradna ustanovitev samostojnega kluba AMK Tunjice je bila 06.02.2008, ko je dovolj članov in privržencev avtošporta v Tunjicah izrazilo interes po nadaljnjem delovanju v športu prežetem z bencinskimi hlapi. Že od samega začetka ima tunjiški klub veliko število lastnih športnih funkcionarjev, ki se vsako leto izobražujejo na seminarjih, ki jih organizira panožna zveza za avtošport v Sloveniji AŠ2005 in pomagajo pri različnih avtokros dirkah, gorsko-hitrostnih dirkah in relijih.
Tako smo sedaj že dve sezoni pomagali pri soorganizaciji avtokros dirk na Planini skupaj z društvom AMD Buhc. Istemu klubu pa smo tudi pomagali pri izpeljavi dveh mednarodnih gorskohitrostnih dirk v Lučinah leta 2008 in 2009.
Poleg športnih funkcionarjev pa ima AMK Tunjice od sezone 2008 odprta vrata tudi za dirkače, takrat sta h klubu pristopila Marcel in Stane Grgič. Že od samega začetka klubu predseduje Srečo Koželj, njegovi desni roki pa sta podpredsednik Boštjan Vrhovnik in tajnik Drago Vrhovnik. Klub pa seveda ne bi mogel obstajati brez članov, katerih število je v letu 2009 naraslo že na 33, in številnih sponzorjev, ki nam omogočijo delovanje v slovenskem avtošportu ter vseh ostalih, ki nam priskočijo na pomoč.