Kulturno društvo dr. Franceta Steleta

Kulturno društvo dr. Franceta Steleta je bilo ustanovljeno v novembru leta 2004. Njegov sedež je na Tunjiški Mlaki 9e. Vseskozi ga vodi predsednica Ana Stele. Drugi člani odbora so še: Marjeta in Janez Humar, Tončka Golob, Peter Stele, Janez Leskovec, Matjaž Sedušak, Dominik Krt in drugi. Pri blagajniškem delu je sodelovala tudi pokojna Cilka Plevel.
Društvo je nastalo iz skupine zanesenjakov, ki se že več kot desetletje ukvarja z obujanjem starih običajev, zlasti miklavževanja, trikraljevskega koledovanja in kresovanja, predstavlja slovenske ljudske igre, pripravlja različne spominske prireditve, sodeluje na humanitarnih prireditvah ipd. Kot igralci, scenaristi in pisci besedil sodelujejo ljubitelji iz domačega okolja, otroci in odrasli, navadno po več članov posamezne družine. Da je prireditve mogoče organizirati in izvesti, pa je potrebnih še veliko drugih ljudi različnih poklicev, ki žrtvujejo veliko prostega časa. Za varnost vseh prireditev skrbijo tunjiški gasilci.
Kamniško miklavževanje, ki ga že drugo desetletje prireja Kulturno društvo dr. Franceta Steleta na Glavnem trgu v Kamniku in na pobočju Malega gradu ter po vaseh kamniške občine, gotovo sodi med najlepša v Sloveniji.
Pred tremi leti je društvo na pobočju pod tunjiško cerkvijo uprizorilo igro o Petru Pavlu Glavarju, letos pa je za praznik sv. Ane predstavo ponovilo. Zanimanje za take prireditve kaže, da je ljudska igra še zmeraj privlačna, če je uprizorjena z modernimi sredstvi in kvalitetno.
Ker društvo nima svojih prostorov, je letos kupilo gradbeni oder in elemente za stalno letno gledališče pod tunjiško cerkvijo.
V septembru 2009 bo Kulturno društvo dr. Franceta Steleta uprizorilo Desetega brata, v oktobru bo pripravilo literarni večer z Anico Gladek, v decembru pa bo tradicionalno miklavževanje.