Društvo skupne pomoči

Naša zgodba se prične davnega leta 1897. Janez Vrhovnik – Zoklarjev oče je bil znan tesar in krovec. Svoje delo je uspešno opravljal v domačem kraju, včasih pa ga je zaneslo tudi v tujino. Tako je na Tirolskem od tamkajšnjih vaščanov izvedel za ustanovljeno društvo, ki nudi medsosesko pomoč ob primeru naravnih nesreč pri poslopjih in goveji živini. Njegovo navdušeno pripovedovanje o medsebojni pomoči je bilo tunjiškim faranom všeč in tako so 19. julija 1897 ustanovili Društvo skupne pomoči.
Ustanovitveni člani društva so bili Jaka Jamšek, Gregor Koželj, Janez Vrhovnik, Florjan Pregled, Janez Mlakar in Franc Grkman. Pravila, ki so jih zapisali v knjižici Društvo skupne pomoči v Tunjicah, so povzeli po pravilih društva iz Tirolske.
V knjižici z ustanovnimi pravili je zapisano o namenu društva, »da si udje v nesrečah, ki nastanejo pri poslopjih katerega društvenika vsled požara, viharja, povodnji ter – kar se večkrat zgodi – vsled plaza, eden drugemu, to je, da po nesreči zadetemu vsi udje pomagajo, da si svoja poškodovana poslopja zopet popravi in zavolj nesreče ne zabrede v dolgove, in sicer, dokler društvena blagajna nima denarja, z dovažanjem stavbene tvarine, ročnim delom itd., kadar je pa v blagajni denar, pa z denarno pomočjo. Pri goveji živini pa ima ud pravico odškodnino zahtevati le v slučaju, če je od strele ubita.«
Knjižica zajema dvanajst pravil in zgoraj omenjeni je le eden izmed njih. Leta 1997 je bila ob stoti obletnici ustanovitve društva ponovno natisnjena in podarjena vsaki hiši v naši vasi.
Osnovno načelo našega društva je pomagati prizadetemu v nesreči. Pravico do vstopa v društvo ima vsakdo, ki ima stalno prebivališče v tunjiški fari. Vstop v društvo je prostovoljen. Vsak član je upravičen do pomoči v slučaju nesreče in jo je tudi dolžan nuditi prizadetemu ob nastali nezgodi.
Društvo je najstarejše v naši fari in združuje vse njene farane. Zaradi dolgoletnega delovanja so se vaščani pred 15. leti odločili, da ustanovni dan društva vsako leto obeležujejo kot krajevni praznik Tunjic. Od takrat dalje člani društva pomagajo pri postavitvi mlajev pred tunjiško šolo, kjer se na igrišču vsako leto odvija veselica. Društvo je organiziralo tudi izdelavo miz in klopi, ki se uporabljajo v času veselic, piknikov in drugih priložnosti. Les zanje pa so prispevali tunjiški kmetje.
Tekom dolgoletne tradicije društva, ki je skupaj z domačini kar nekajkrat priskočilo na pomoč v primeru požarov, pa se odraža medsebojna povezanost prav vseh tunjiških faranov, ki so vedno skupaj stopili na pomoč prizadetemu. Leta 2003 so tako vsi vaški tesarji skupaj z domačini prekrili župnišče.
Medsoseska pomoč je v vaseh in krajih nekaj vsakdanjega, redko pa vidimo ljudi, ki ustanovijo društva, ki odnose med sosedi le poglobijo in vsem vaščanom pokažejo, da nikoli niso sami. Naše je eno izmed njih in ob 110. obletnici nam je Občina Kamnik v ta namen podelila posebno priznanje. Ob tem jubileju so člani društva naredili velik lesen oder in lesene stojnice, ki so na takratni tunjiški veselici dodale poseben čar.
Od ustanovitve je preteklo že kar nekaj let, vendar se je skupna moč krajanov povečevala z vsako nesrečo in vsakim humanitarnim delom, ki so ga prispevali v dobrobit vseh nas krajanov. Delovanje društva pa se tu ne končuje, nasprotno, skupno bomo nadaljevali delo, ki so ga davno nazaj začeli naši predniki in z domačini pripomogli, da se takšna oblika medsebojne pomoči ohrani tudi v naslednjih letih, v ponos vsem članom društva in celotni fari Tunjice.
Društvu danes predseduje Justin Klanšek, blagajniško in tajniško delo opravlja Milena Erbežnik Klanšek, ostali člani odbora pa so Milan Vrhovnik, Ivan Butalič, Matej Kosirnik, Roman Štupar, Marko Balantič, Mišo Brežnjak in Anže Zobavnik.

VEČJI POŽARI IN NESREČE V TUNJICAH PO USTANOVITVI DRUŠTVA SKUPNE POMOČI

1904 hiša pri Davčarju
1920 gospodarsko poslopje pri Jeršinu
1924 gospodarsko poslopje pri Petku
1929 ostrešje cerkve in zvonikov
1931 gospodarsko poslopje pri Kotarju
1935 hiša pri Žerjavu
1938 hiša in gospodarsko poslopje pri sp. Sitarju
1948 kovačnica pri zg. Žganu
1953 gospodarsko poslopje pri Slanovcu
1959 gospodarsko poslopje pri Birtu
1959 gospodarsko poslopje pri Udamu
1963 gospodarsko poslopje pri Grkmanu
1970 gospodarsko poslopje pri župnišču
1971 gospodarsko poslopje Oborhu
1983 topler pri Strehovcu
1984 hiša pri Vovku
1999 strela ubije dve kravi pri Prajzu
2001 gospodarsko poslopje pri Jeršinu