Šola

Šola enorazrednica je bila v Tunjicah odprta z dovoljenjem deželne vlade v Ljubljani leta 1859 in se je nahajala v stari cerkveni hiši – mežnariji. Imela je samo eno učno sobo. Šolska soba je bila v začetku zelo nizka, temna in z majhnimi okenci. Do tega leta ni bilo nobenega pouka v tem kraju.
Učitelj, ki je bil nastavljen v Tunjicah, je moral biti obenem tudi cerkovnik in organist. Prvi učitelj je bil Julij Škoflek.
Zaradi slabih razmer, bodisi življenjskih ali stanovanjskih, ni bilo včasih celo leto nobenega učitelja.
V šolskem letu 1925/26 je bila šola razširjena v dvorazrednico. Ker je bila samo ena šolska soba, je pouk potekal v dvorazrednici – v 2. razredu (v višji in nižji skupini) dopoldne, v 1. razredu (v višji in nižji skupini) pa popoldne, ponavljalna šola je bila ob četrtkih. 1933. leta so končno povečali šolo; dozidali so še eno učilnico, ki je bila lesena in nato ometana. Leta 1938 je šola postala trirazrednica.
Da bi se čimprej sezidalo tako potrebno šolsko poslopje je zbiral krajevni šolski odbor vsako leto denar v sklad za novo šolo.
Ob napadu na Jugoslavijo leta 1941, se je pouk še nekaj časa neovirano nadaljeval. Na šoli so poučevali nemški učitelji. Teh otroci seveda niso razumeli, zato so pri pouku le peli in telovadili. Zaradi vojne so odšli. Žandarji so šolo zaprli, ključ pa shranili na občino.
Po vojni so zopet začeli s poukom. Krajani, učitelji in učenci pa so si želeli nove šole, ki so jo začeli zidati leta 1961. Šola je stala sredi vasi.
Do leta 1965 so imeli pouk še vedno v stari mežnariji, decembra 1965. pa so slovesno odprli
težko pričakovano novo šolo. Prva učitelja v njej sta bila Lojze Goršič in Štefan Luštrek. Pouk je potekal v kombiniranih oddelkih.
Ob praznovanju 40-letnice šolske stavbe 9. 6. 2006 je bil pripravljen zanimiv kulturni program. Obnovljena je bila streha in preurejene sanitarije.
Ob hudem neurju in orkanskem vetru (23. avgusta 2008) je šoli odneslo streho. S pomočjo prizadevnih krajanov in vodstva šole so bile posledice odpravljene. Naša šola je sedaj lepo urejena, dobila je novo streho in fasado. Urejamo pa še igrišče in okolico.
29. maja 2009 smo praznovali 150-letnico šolstva. Izdali smo zbornik z naslovom Šola – srce kraja, kjer se je učiteljica Metka Mestek poglobila v zgodovino tunjiške šole, pripravili smo kulturno prireditev, razstavo in izdali priložnostni žig in znamko.

V OŠ Frana Albrehta, podružnično šolo Tunjice učenci hodijo do 5. razreda, v nadaljnje razrede pa se vozijo v 4,5 km oddaljeno OŠ Frana Albrehta Kamnik. Na PŠ Tunjice imamo pouk v dveh kombiniranih in enem čistem oddelku, imamo tudi oddelek podaljšanega bivanja. Šolo obiskuje 25 do 45 učencev. Vodja šole je Jelka Vrhovnik. Tako kot je bila, tudi sedaj ostaja šola kulturno središče kraja in njegovo srce.