Tunjiški oktet

Tunjiški oktet

Začetki Tunjiškega okteta segajo v leto 1985. Že na praznik vseh svetih tega leta so prvič javno zapeli v cerkvi sv. Ane, ki je tako postala njihova rojstna hiša. Delovati so pričeli pod vodstvom prof. Olge Stele, prvi predsednik pa je postal njen mož Franc. Sprva so nastopali predvsem v domačem kraju – npr. ob praznovanju novega leta in dnevu žena, prvi nastop izven Tunjic pa je bil na povabilo Franca Spruka pri »Marjanci«. Že v svoji prvi sezoni so organizirali zaključni koncert, ki je bil 28. junija 1986 v avli Osnovne šole Tunjice. Sledile so sezone s številnimi nastopi, glasbeni repertoar pa se je bogatil. Posegati so začeli tudi po skladbah tujih skladateljev: ruskih, črnskih duhovnih, skladbe iz obdobja renesanse, romantike, baroka do sodobnih skladb. Seveda pa so glavnino vedno posvečali slovenski narodni in umetni pesmi. V oktetu se je skupno zvrstilo 14 pevcev, od tega jih je bilo pet članov od ustanovitve do konca. Prof. Olgo Stele je po rojstvu sina nadomestila prof. Ana Smrtnik (takrat še dijakinja Srednje glasbene šole Ana Stele). Po praznovanju 20. obletnice leta 2006 in ob koncu delovanja je oktet ponovno vodila Olga Stele, med letoma 2009 in 2013 pa je bil vodja Aleš Sedušak.

Ob ustanovitvi so Tunjiški oktet sestavljali:

  1. tenor: Peter Stele in Janez Golob
  2. tenor: Štefan Stele in Ciril Vinšek
  3. bas: Milan Stele in Brane Sedušak
  4. bas: Franc Stele (predsednik) in Janez Čimžar

Umetniški vodja: prof. Olga Stele

Na mestu prvega tenorja je Petra Steleta zamenjal Janez Plevel, ki se je priženil v Tunjice. Dvakrat je prekinil s petjem pri oktetu – prvič ga je zamenjal Jože Bencek, drugič pa Primož Stele. Janez Golob je bil prvi tenorist skozi celotno obdobje delovanja.
Pri drugem tenorju je po praznovanju 20. obletnice delovanja prišlo do rošade – Štefana Steleta je zamenjal Tomaž Stele, ki je pred tem pel bariton. Cirila Vinška je najprej leta 2013 zamenjal Rok Matjaž, od začetka leta 2015 pa Silvo Lipovšek.
Bariton oz. prvi bas je glas, pri katerem je bilo največ sprememb. Ko je po nekaj sezonah Brane Sedušak prenehal s petjem, ga je zamenjal Peter Stele, ki je pred tem pel prvi tenor. Kasneje je Petra nadomestil sin Primož, ki je po praznovanju 20. obletnice delovanja zaradi prevelikih pevskih obveznosti oktet zapustil. Zamenjal ga je Matej Stele. Milan Stele, ki je ob ustanovitvi pel bariton se je preselil k drugemu basu, nadomestil ga je Tomaž Stele. Tomaž se je po praznovanju 20. letnice preselil k drugemu tenorju, prvi basist pa je postal Štefan Stele.
Spremembe so bile tudi pri drugem basu. Janeza Čimžarja je nadomestil Marko Cerar, doma iz Gore pri Komendi. Ko je tudi on prenehal, ga je zamenjal Milan Stele, ki je pred tem pel prvi bas.
Franc Stele je bil drugi basist skozi celotno obdobje delovanja.

Ob zaključku delovanja v letu 2016 so oktet sestavljali:
1. tenor: Primož Stele in Janez Golob
2. tenor: Tomaž Stele in Silvo Lipovšek
1. bas: Matej Stele (predsednik) in Štefan Stele
2. bas: Franc Stele in Milan Stele

Umetniški vodja: prof. Olga Stele

Kot društvo so se registrirali šele 14. februarja 1995, torej skoraj 10 let po ustanovitvi. Nepogrešljiv prispevek so dali domačemu kraju, saj ni bilo prireditve, ki je ne bi popestrili s svojim prepevanjem. Naj omenimo novoletne prireditve, prireditve ob materinskem dnevu, krajevnem prazniku, otvoritve cest, sadjarskega doma, mrliške vežice. Teh nastopov je bilo res veliko. S svojimi glasovi so redno pospremili domačine k večnemu počitku. Izdali so tudi avdiokaseto ob 10-letnici in dve zgoščenki (ob 20- in 30-letnici).

V zgodovini delovanja okteta so zabeležena številna gostovanja in srečanja z ostalimi zbori oziroma skupinami, med najbolj odmevne vsekakor sodi srečanje oktetov »Pozdrav Mariji« v maju. Zamisel dolgoletnega predsednika Janeza Goloba je naletela na dober odziv tako med pevci kot tudi poslušalci. Med drugimi so nastopili Ljubljanski oktet, Mešana pevska skupina dr. France Prešern iz Žirovnice, Kamniški koledniki, Kranjski kvintet, Kvintet Storžič, Oktet bratov Pirnat, Pirnat kvintet, Oktet Voglje, Trsteniški oktet, Oktet Šenturška gora, Oktet Mekinje. Ob praznovanju 20. obletnice delovanja so kot posebni gostje zapeli tudi člani Slovenskega okteta. Torej številni odlični in priznani pevski sestavi. V letu 2011 so ob praznovanju 25-letnice delovanja priredili slavnostni koncert. V letu 2015 so ob praznovanju 30-letnice delovanja pripravili  dva jubilejna koncerta – koncert cerkvenih pesmi ob prazniku sv. Ane v tunjiški cerkvi ter Jubilejni koncert konec novembra . Z delovanjem so zaključili na tradicionalnem, 18. srečanju Pozdrav Mariji v maju 2016.