Tunjiški oktet

Začetki Tunjiškega okteta segajo v leto 1985. Že na praznik vseh svetih tega leta so prvič javno zapeli v cerkvi sv. Ane, ki je tako postala njihova rojstna hiša. Delovati so pričeli pod vodstvom prof. Olge Stele, prvi predsednik pa je postal njen mož Franc. Sprva so nastopali predvsem v domačem kraju – npr. ob praznovanju novega leta in dnevu žena, prvi nastop izven Tunjic pa je bil na povabilo Franca Spruka pri »Marjanci«. Že v svoji prvi sezoni so organizirali zaključni koncert, ki je bil 28. junija 1986 v avli Osnovne šole Tunjice. Sledile so sezone s številnimi nastopi, glasbeni repertoar pa se je bogatil. Posegati so začeli tudi po skladbah tujih skladateljev: ruskih, črnskih duhovnih, skladbe iz obdobja renesanse, romantike, baroka do sodobnih skladb. Seveda pa glavnino še vedno posvečajo slovenski narodni in umetni pesmi. V oktetu se je doslej zamenjalo devet pevcev, pet pa jih je članov vse od ustanovitve. Prof. Olgo Stele je po rojstvu sina nadomestila prof. Ana Smrtnik (takrat še dijakinja Srednje glasbene šole Ana Stele). Po praznovanju 20. obletnice delovanja leta 2006 je oktet ponovno prevzela Olga Stele, med letoma 2009 in 2013 pa je sestav vodil Aleš Sedušak.

Ob ustanovitvi so Tunjiški oktet sestavljali:
1. tenor: Peter Stele in Janez Golob
2. tenor: Štefan Stele in Ciril Vinšek
1. bas: Milan Stele in Brane Sedušak
2. bas: Franc Stele (predsednik) in Janez Čimžar
Umetniški vodja: prof. Olga Stele

Na mestu prvega tenorja je Petra Steleta zamenjal Janez Plevel, ki se je priženil v Tunjice. Dvakrat je prekinil s petjem pri oktetu – prvič ga je zamenjal Jože Bencek, drugič pa Primož Stele. V letu 2015 je Janez Plevel oktet vnovič, že tretjič, zapustil. Zamenjal ga je Primož Stele. Janez Golob je prvi tenorist od ustanovitve dalje.

Pri drugem tenorju je po praznovanju 20. obletnice delovanja prišlo do rošade – Štefana Steleta je zamenjal Tomaž Stele, ki je pred tem pel bariton. Cirila Vinška je leta 2013 zamenjal Rok Matjaž, od začetka leta 2015 pa poje drugi tenor Silvo Lipovšek.

Bariton oz. prvi bas je glas, pri katerem je bilo največ sprememb. Ko je po nekaj sezonah Brane Sedušak prenehal s petjem, ga je zamenjal Peter Stele, ki je pred tem pel prvi tenor. Kasneje je Petra nadomestil sin Primož, ki je po praznovanju 20. obletnice delovanja zaradi prevelikih pevskih obveznosti oktet zapustil. Zamenjal ga je Matej Stele. Milan Stele, ki je ob ustanovitvi pel bariton se je preselil k drugemu basu, nadomestil ga je Tomaž Stele. Tomaž se je po praznovanju 20. letnice preselil k drugemu tenorju, prvi basist pa je postal Štefan Stele.

Spremembe so bile tudi pri drugem basu. Janeza Čimžarja je nadomestil Marko Cerar, doma iz Gore pri Komendi. Ko je tudi on prenehal, ga je zamenjal Milan Stele, ki je pred tem pel prvi bas. Franc Stele poje drugi bas od ustanovitve dalje.

Tako so danes člani Tunjiškega okteta:
1. tenor: Primož Stele in Janez Golob
2. tenor: Tomaž Stele in Silvo Lipovšek
1. bas: Matej Stele (predsednik) in Štefan Stele
2. bas: Franc Stele in Milan Stele

Umetniški vodja: prof. Olga Stele

Kot društvo so se registrirali šele 14. februarja 1995, torej skoraj 10 let po ustanovitvi. Nepogrešljiv prispevek so dali domačemu kraju, saj ni prireditve, ki je ne bi popestrili s svojim prepevanjem. Naj omenimo novoletne prireditve, prireditve ob materinskem dnevu, krajevnem prazniku, otvoritve cest, sadjarskega doma, mrliške vežice. Teh nastopov je bilo res veliko. S svojimi glasovi redno pospremijo domačine k večnemu počitku.

V zgodovini delovanja okteta so zabeležena številna gostovanja in srečanja z ostalimi zbori oziroma skupinami, med najbolj odmevne vsekakor sodi srečanje oktetov »Pozdrav Mariji« v maju. Zamisel dolgoletnega predsednika Janeza Goloba je naletela na dober odziv tako med pevci kot tudi poslušalci. Med drugimi so do sedaj nastopili Ljubljanski oktet, Mešana pevska skupina dr. France Prešern iz Žirovnice, Kamniški koledniki, Kranjski kvintet, Kvintet Storžič, Oktet bratov Pirnat, Pirnat kvintet, Oktet Voglje, Trsteniški oktet, Oktet Šenturška gora, Oktet Mekinje. Ob praznovanju 20. obletnice delovanja so kot posebni gostje zapeli tudi člani Slovenskega okteta. Torej številni odlični in priznani pevski sestavi. V letu 2011 so ob praznovanju 25. letnice delovanja priredili slavnostni koncert.

Kontakt:
tunjiski.oktet@gmail.com