Prostovoljno gasilsko društvo

Prve začetke gasilstva v Tunjicah lahko štejemo že z ustanovitvijo društva skupne pomoči pred 112 leti. To društvo združuje vse krajane Tunjic, ki si ob različnih nesrečah med seboj pomagajo z delom in materialom pri obnovi poškodovanih stanovanjskih in gospodarskih poslopij. Požar, ki je leta 1929 zajel cerkev sv. Ane, je bil povod, da so v “ Sekuranc”, kot so društvo poimenovali, v juniju kupili ročno brizgalno. Ob tem dogodku so vaščani začeli resno razmišljati o ustanovitvi gasilskega društva. To se je zgodilo šele slabo desetletje kasneje, ko je zagorelo gospodarsko poslopje na kmetiji Kosirnik, po domače pri spodnjem Sitarju. V letu 1938 sta bila dva pripravljalna sestanka o ustanovitvi, zato GZ Slovenije PGD Tunjice v svojih evidencah vodi že od leta 1938.
Ustanovni občni zbor prostovoljne gasilske čete Tunjice je bil 29. januarja 1939 v gostilni pri Matiju. Navzočih je bilo 56 vaščanov, kjer so za prvega predsednika izvolili Maksa Vrhovnika. Poleg njega je bilo v odbor izvoljenih še 14 članov.
Vaščani so se zelo hitro odločili za nakup zemlje in zidavo gasilskega doma, Ker denarja za gradnjo ni bilo, so nekateri odborniki ponudili posojilo in septembra leta 1939 je bila že blagoslovitev. Dom je bil zgrajen pretežno s prostovoljnim delom krajanov. 7×5 m velik objekt je imel le garažo oz. orodjarno in stolp.
Prvi občni zbor gasilske čete je bil 21. januarja 1940, v februarju pa je bila kupljena motorna črpalka ILO, za katero je delno posojilo prispeval takratni kovač v Tunjicah Peter Kosirnik. V maju istega leta je z mesta predsednika odstopil Maks Vrhovnik. Nasledil ga je Andrej Čimžar, tudi ustanovni član čete.
Vojna leta so zaustavila utrip gasilskega življenja v Tunjicah, medtem ko je v Kamniku v letih 1941 do 1945 delovala vojna gasilska četa, kamor so Tunjičani hodili na obvezne gasilske vaje. Ker so mladi moški odhajali na bojišča, so se vaj udeleževali predvsem starejši.
Društveno delo je ponovno zaživelo v drugi polovici leta 1945, ko je mesto predsednika prevzel 25. letni Janez Pregled, ki se je v tem času vrnil iz ujetništva.
Med njegovim 53. letnim predsednikovanjem je bil viden velik napredek v razvoju gasilstva in samega kraja. Leta 1948 je bil sprejet zakon o prostovoljnih gasilskih društvih in prvi občni zbor PGD Tunjice je bil 12.septembra.
Prvi društveni prapor je bil prevzet leta 1957, kjer je bilo na drogu vtisnjenih 112 zlatih in dva srebrna žebljička. Zaveza društva je bila in to velja še danes, da vsakega darovalca gasilci s praporom pospremijo na zadnjo pot.
V letu 1970 so gasilci s pomočjo prispevkov krajanov, KS Tunjice in OGZ Kamnik kupili novo motorno brizgalno. Sedaj je manjkal le še primeren orodni avto, ki bi nadomestil gasilski voz s konjsko vprego za prevoz opreme in orodja. To se je uresničilo dve leti kasneje z nabavo rabljenega Fiata Kampanjole, ki so ga preuredili za namene gasilstva.
Gasilski dom je zaradi aktivnega delovanja društva postajal pretesen, zato se je že v letu 1974 pripravljala dokumentacija za povečanje le-tega, naslednje leto pa so se začela obnovitvena dela, ki so trajala do septembra leta 1977.
Novi prostori so bili velika pridobitev za celoten kraj, saj so bili namenjeni tudi drugim dejavnostim krajanov, ki do tedaj primernih prostorov za druženje in sestankovanje niso imeli.
Razvoj gasilstva je zahteval tudi sodobnejše vozilo, ki bi hitreje in bolj učinkovito služilo požarnim in drugim intervencijam. S strani OGZ Kamnik je bilo leta 1979 kupljeno novo vozilo znamke TAM, leta 1984 pa je nova 800-litrska motorna brizgalna prispevala levji delež k uspešnim akcijam. Desetletje kasneje je potekala slovesnost ob prevzemu drugega društvenega prapora ter blagoslovitvi slike sv. Florjana, zavetnika gasilcev, ki je bila nameščena na zunanjost zgradbe. Sliko je narisal tunjiški umetnik Slavko Smolnikar.
V začetku leta 1998 so na občnem zboru potekale redne volitve upravnega odbora in zamenjalo se je vodstvo. Po dolgih in uspešnih letih predsednika Janeza Pregleda je to mesto prevzel Marjan Torkar, dolgoletnega poveljnika Cirila Remsa pa je nasledil Matevž Krumpestar.
Leta 2001 so že potekali pogovori o nabavi novega avtomobila in naslednje leto v marcu je društvo prejelo vozilo Mercedes Sprinter. Opravljena je bila nadgradnja vozila, dokončni prevzem pa je bil julija 2002 leta.
V letu 2008 pa se je skoraj v celoti zamenjalo vodstvo društva. Sedanji predsednik je Franc Šimenc, poveljnik pa Janez Balantič. Mesto tajnika je prevzel Matej Omovšek, blagajnik je ostal Tone Šuštar. Podpredsednik je postal Marjan Torkar, podpoveljniško mesto pa sta prevzela Bogo Čimžar in Matevž Krumpestar.
Skozi vsa ta leta so se člani PGD Tunjice strokovno izobraževali, sodelovali na tekmovanjih v okviru GZ Kamnik ter nekajkrat tudi na regijski in republiški ravni. Pokali, pohvale in odlikovanja pričajo o doseženih uspehih.
O dobrem delu društva pa predvsem govorijo uspešno izvedene akcije ob nesrečah, saj je humanost,nekomu in vsakomur pomagati v stiski, prva naloga gasilcev.
V letu 2008 so potekale priprave na praznovanje 70-letnice društva. Obnovljena je bila zunanjost in notranjost gasilskega doma s pomočjo gasilcev in krajanov, ki jim ni vseeno in so vedno pripravljeni pomagati. Dolžni smo ceniti in ohraniti delo in pot, prehojeno od ustanovitve, daljnega leta 1929 do danes in se truditi tudi v prihodnje.
Predvsem zato smo se odločili izdati publikacijo, ki bi predstavila delo društva v teh letih. V knjigi so predstavljeni najpomembnejši dogodki, ki so krojili delo humanega značaja. Vsak posameznik, ki je bil in je povezan z društvom, je prispeval pomemben delež v mozaik 70-letne zgodovine. Prav je, da se piše kronika, zaradi ohranjanja spominov in bogate dediščine, ki jo bomo prenesli v naslednje rodove. Tradicija, ki je stara že toliko let, ne sme oditi v pozabo. Če pa je v pomoč sočloveku, je še toliko bolj pomembna.