Društvo starodobnih vozil

Društvo starodobnih vozil Kamnik je bilo ustanovljeno leta 2001 in združuje 42 članov iz vse Slovenije, v zadnjem času pa se povečuje tudi število članov iz tujine. Glavna naloga društva je ohranjanje in razvijanje tehnične kulture na področju avtomobilov in motorjev. To nalogo izvajamo z različnimi dejavnostmi, med katere sodijo tudi različne predstavitve starodobnih vozil in njihov razvoj, s čimer seznanjamo javnost in mladino s pomenom varovanja in vzdrževanja rezultatov tehnične kulture.

Najbolj odmevna dejavnost iz tega okvira je revija predvojnih starodobnih vozil “A”, ki jo izvedemo vsako leto v maju. Gre za edino tovrstno revijo v Sloveniji, saj se je lahko udeležijo le povabljeni lastniki starodobnih vozil, pri čemer je glavno merilo starost vozila in njegova ohranjenost.
Več na spletni strani društva: www.dsvk.si/