• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Visokodebelni travniški sadovnjaki

Zagnani tunjiški sadjarji so ob Dnevu travniških sadovnjakov v objavo posredovali naslednji dopis Zveze sadjarskih društev Slovenije:

V letošnjem letu bo 30. aprila po Evropi prvič potekal “Dan travniških sadovnjakov”. Obeleževanje tega dne poudarjamo pomen ohranjanja biotske pestrosti rastlinskih in živalskih vrst in širši družbeni pomen, ki ga imajo travniški sadovnjaki v Evropskem prostoru. Na pobudo Biotehniške fakultete in Zveze sadjarskih društev Slovenije bomo tudi v Sloveniji obeležili Dan travniških sadovnjakov.
Zaradi »koronskih ukrepov« bo letos 30. aprila organiziranih le nekaj prireditev v nasadih.
Bomo pa zato za medije in širšo javnost predstavili primere dobrih praks, ki v Sloveniji potekajo za ohranitev travniških sadovnjakov v zadnjem obdobju.
V delovno skupino smo se povezale vse organizacije, ki si prizadevajo za ohranitev travniških sadovnjakov v Sloveniji in pripravili smo:
– prispevek o pomenu travniških sadovnjakov (v nadaljevanju) in
– pregled aktivnosti in projektov, ki se v Sloveniji izvajajo v zadnjem obdobju ter dodali najavo dogodkov, spletne strani in kontakte. (v prilogi).

Travniški sadovnjaki včeraj, danes, jutri
Razvoj travniških sadovnjakov sega v obdobje 17. stoletja, ko je sadje predstavljalo dragoceno hrano za preživetje kmečkih ljudi. Predvsem manj uporabna zemljišča in strmejše lege v bližini (more…)

Read More

Gasilci PGD Tunjice imajo nova osebna zaščitna sredstva

Konec marca je v prostore Prostovoljnega gasilskega društva Tunjice prispela nova osebna zaščitna oprema, kar so omogočila namenska sredstva Zavarovalnice Triglav. Društvo je namreč v sklopu novoletne preventivne akcije Za boljši jutri prejelo preventivna sredstva v višini 3.600 €, ki jih omenjena ustanova namenja posameznim lokalnim skupnostim. Tokrat je tunjiškim gasilcem pomagala pri nakupu nove gasilske opreme, in sicer oblek, čevljev, čelad ter rokavic za štiri operativne gasilce.
V primeru intervencije bodo ustrezno zaščiteni in varovani pred potencialnimi nevarnimi vplivi. Z ustrezno zaščitno opremo se bodo operativni gasilci lažje, strokovneje in predvsem varnejše spoprijemali z zahtevnejšimi požari in drugimi intervencijami na področju KS Tunjice ter tudi izven kraja, pri čemer upajo, da bo le-teh čim manj in da bodo opremo uporabljali le za namene usposabljanj.
Posebna zahvala gre pa tudi g. Ivanu Sušniku, vodji predstavništva v Kamniku, ki je v veliki meri zaslužen, da je društvo pridobilo omenjena sredstva.
Darja Slana, predsednica PGD Tunjice

Read More

Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo

Uporabnike oskrbe s pitno vodo obveščamo, da bo dne 15.  aprila 2021, od 8.00 do 15.00 ure – zaradi prekinitve dobave električne energije – motena oskrba s pitno vodo v Lanišah in na Vinskemu vrhu. Na Vinskem vrhu bo iz enakega razloga oskrba s pitno vodo motena tudi v petek, 16.  aprila. Vsem uporabnikom na tem območju se opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

 

Read More

Obvestilo o načrtovanem izklopu elektrike – petek

 

Elektro Ljubljana d. d. obvešča odjemalce, da bo v petek, 16. aprila 2021, med  8:00 in 15:00 prekinjena dobava električne energije.
Obvestilo velja za odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Vinski vrh in Zadnji vrh.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d. d. se odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.

Read More