Dostop do interneta (brez kabla) v Tunjicah

Pred dobrim tednom so mi iz podjetja Gorosan d.o.o. sporočili, da so pokrili območje Tunjic in Laniš z internetnim signalom po zraku. Načeloma radij pokritja obsega približno 15 kilometrov. Podjetje ponuja nekatere storitve sistema Zvezda TV.

Ker je v naši krajevni skupnosti precej težav z infrastrukturo, je to vsekakor dobrodošla informacija. Še posebej za gospodinjstva, ki so odmaknjena od glavnih komunikacijskih vodov. Za več informacij se obrnite na omenjeno podjetje (g. Roman Goropečnik).

About the Author: iztok