Evropski projekt pokrivanja ruralnih področij s širokopasovnimi povezavami

Še pred dobrim letom smo si na vse kriplje prizadevali, da bi v našo krajevno skupnost pripeljali širokopasovno internetno povezavo.
Eden od poskusov je bil tudi preko projektov za pokrivanja ruralnih področij, ki se financirajo iz evropskih skladov. Konkretneje – gre za projekt, ki ga financira EU in je namenjen podeželskim območjem, v katerih komercialni ponudniki nimajo interesa za izgradnjo omrežja. Izpolnjen mora biti pogoj, da se na projekt prijavi 25 % gospodinjstev.
Ker se projekt vodi v celotni regiji, stvari potekajo počasneje, kot bi si želeli.

In še preden se je kolesje birokracije zavrtelo, je Telekom lani (malo nenapovedano vendar zelo zaželeno) pokril naše območje s širokopasovno povezavo. Tako večina naših gospodinjstev že uporablja prednosti hitrega dostopa do digitalne avtoceste.

Prejšnji mesec smo prejeli tudi možnost prijave na prej omenjeni projekt, vendar pa to sedaj za KS Tunjice ni več zanimivo. Kljub vsemu – za informacijo – objavljamo vzorec pristopne izjave in besedilo razpisa (v angleščini).

About the Author: iztok