Gasilci PGD Tunjice imajo nova osebna zaščitna sredstva

Konec marca je v prostore Prostovoljnega gasilskega društva Tunjice prispela nova osebna zaščitna oprema, kar so omogočila namenska sredstva Zavarovalnice Triglav. Društvo je namreč v sklopu novoletne preventivne akcije Za boljši jutri prejelo preventivna sredstva v višini 3.600 €, ki jih omenjena ustanova namenja posameznim lokalnim skupnostim. Tokrat je tunjiškim gasilcem pomagala pri nakupu nove gasilske opreme, in sicer oblek, čevljev, čelad ter rokavic za štiri operativne gasilce.
V primeru intervencije bodo ustrezno zaščiteni in varovani pred potencialnimi nevarnimi vplivi. Z ustrezno zaščitno opremo se bodo operativni gasilci lažje, strokovneje in predvsem varnejše spoprijemali z zahtevnejšimi požari in drugimi intervencijami na področju KS Tunjice ter tudi izven kraja, pri čemer upajo, da bo le-teh čim manj in da bodo opremo uporabljali le za namene usposabljanj.
Posebna zahvala gre pa tudi g. Ivanu Sušniku, vodji predstavništva v Kamniku, ki je v veliki meri zaslužen, da je društvo pridobilo omenjena sredstva.
Darja Slana, predsednica PGD Tunjice

About the Author: iztok

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.