Justin Klanšek – prejemnik srebrnega priznanja Občine Kamnik

Ob občinskem prazniku so včeraj podelili priznanja nekaterim občanom, ki so s svojim trudom nedvomno prispevali veliko. Tudi tokrat je bil med nagrajenci predstavnik naše KS – Justin Klanšek.
Obrazložitev:
Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Justinu Klanšku srebrno priznanje Občine Kamnik za več kot štiridesetletno prostovoljno delo v KS Tunjice in širše v Občini Kamnik ter krvodajalstvo. Justin Klanšek se je že kot osnovnošolec vključil v vaško gasilsko društvo. Kot mladinec je sodeloval na gasilskih tekmovanjih, kot član pa je nepogrešljiv sodelavec na delovnih akcijah, na primer pri obnovi gasilskega doma, in pri organizaciji tekmovanj. V gradbeni šoli, kjer se je izšolal za tesarja, je postal krvodajalec, in to je ostal do današnjih dni. Kri je daroval več kot osemdesetkrat. Po končanem šolanju je v 80. letih prejšnjega stoletja postal član in kasneje predsednik Društva skupne pomoči, ki pomaga zlasti pri obnovi ostrešij hiš in gospodarskih poslopij, poškodovanih zaradi požara. Z različnimi deli, kot je dostava vaških kompletov za dogodke na Prevali, pomaga Sadjarskemu društvu. Justin Klanšek s svojim delom in strokovnim znanjem sodeluje pri vseh prostovoljnih delih v Krajevni skupnosti Tunjice: predlagal je lokacijo in dal idejo za povečanje pokopališča, sodeloval pri izdelavi vaških miz, klopi in stojnic za različne prireditve, pri prekritju mrliške vežice, pomaga pri vaških veselicah, postavitvah mlajev za krajevni praznik, svoje gospodarsko poslopje pa je odstopil za hranjenje klopi, miz, stojnic,
rekvizitov in odra Kulturnega društva dr. Franceta Steleta. S svojim delom omogoča različne kulturne dejavnosti v KS Tunjice in širše. Zelo pomembno je tudi njegovo sodelovanje s Kulturnim društvom dr. Franceta Steleta in z Društvom Tun’ški glas. Pri predstavah na prostem, ki jih je pripravljalo Kulturno društvo dr. Franceta Steleta, je bil vseskozi vodja postavljanja odrov za gledalce in scene za igre. Vsako leto z ekipo postavi sceno za osrednje občinsko miklavževanje na pobočju Malega gradu v Kamniku. Za Društvo Tun’ški glas vedno izdela sceno za prireditve, rekvizite za Igre brez meja, darila za nastopajoče in v košu na hrbtu raznaša glasilo Tunški glas. Leta 2014 je pomagal tudi pri postavitvi razstave ob izidu dvajsete številke tega občasnika. Veliko dela opravi pri cerkvi sv. Ane v Tunjicah: pomaga pri krašenju cerkve ob večjih slovesnostih, generalnem čiščenju notranjosti cerkve z dvižno košaro, vsakoletnem čiščenju grmovja pod župniščem, izdelal je podest in stopnice v zvonik, organiziral prekritje župnišča in popravilo strehe na cerkvenem gospodarskem poslopju, pomagal pri prekritju strehe nekdanje stare šole (mrliške vežice), vodil je tudi vsa dela za postavitev novega cerkvenega lesenega kozolca. Justin Klanšek s svojim znanjem, delavnostjo, skromnostjo, poštenostjo in prijaznim odnosom lajša življenje ljudi v različnih stiskah, omogoča dejavnost društev, skrbi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Zaradi njega je življenje pestro in bogato.

About the Author: iztok