Kako poteka gradnja kanalizacije

Gradnja kanalizacije je trenutno v Tunjicah ena najbolj pogostih tem za pogovor. Še najbolj zaradi cestnih obvozov, pa tudi zaradi same izgradnje. Tukaj je občinsko poročilo prejšnjega tedna.

Odsek Kamnik – Košiše (od železnice do vrha klanca)
V preteklem tednu je izvajalec, SGP Graditelj d.d., nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje na Tunjiški cesti. Priprava podlage obsega zamenjavo zgornjega ustroja, rušenje obstoječih LTŽ pokrovov z znižanjem AB cevi ter montažo novih LTŽ pokrovov s prstanom in novim AB vencem, rušenjem cestnih kap, LTŽ rešetkin montažo novih na ustrezno višino. Robniki so zamenjani na celotni dolžini do vrha klanca. Zgornji ustroj ceste je pripravljen na 90 odstotkov trase do vrha klanca. V tem tednu je predvideno nadaljevanje priprave podlage za asfaltiranje in izvedba asfaltiranja v primeru ugodnega vremena.
   
Odsek Košiše (»Kurja dolina«)
Prav tako je z deli nadaljevala druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku. Dela na opornem zidu so končana. Prav tako je na spodnjem delu doline končana zacevitev jarka do Č2, ki je bil deloma že zacevljen z betonskimi cevmi DN 100. Potrebno je dokončati še jaške za odvodnjavanje površinske vode. Končana je izdelava drenaže DN 150 na vrhu klanca. Tlačni vod (TM-tlačni) od črpališča Č2 do vrha klanca je položen. Trenutno se izvajajo dela:
– na stranskem kanalu (TM1-1), ki poteka do objektov za opornem zidu,
– izgradnja vodovoda DN 150 od vrha klanca navzdol proti Tunjicam,
– izgradnja meteorne kanalizacije ceste z izgradnjo cestnih požiralnikov in rešetk od vrha klanca navzdol proti Tunjicam,
– izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški,…) brez svetilk in kablov.
V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Poročilo Oddelka za gospodarske javne službe (povzeto po spletni strani občine).

About the Author: iztok