Katastrski pogled na Tunjice leta 1826

Za konec leta še nekaj zanimivega – zgodovinskega.
Habsburška monarhija je slovela po dobri organiziranosti. Lep primer so tudi katastrske karte, ki so jih res zgledno urejali.
Začeli so s Terezijanskim katastrom, nadaljevali pa z Jožefinskim.
Nekaj primerov iz naših koncev iz leta 1826. Ali veste kateri deli so prikazani?

About the Author: iztok