Ločevanje odpadkov na pokopališčih

Bliža se dan spomina na mrtve oziroma praznik vseh svetih, ko se spominjamo predvsem pokojnih svojcev. V tem času se poveča obisk pokopališč, kar za sabo potegne tudi povečane količine odpadkov. Vsako pokopališče na območju občine Kamnik je v ta namen opremljeno z ustreznimi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, ki nastajajo v okviru pokopališke dejavnosti. Odpadke s pokopališč lahko oddate v naslednje zabojnike:

1.    ČRNA POSODA Z RDEČIM POKROVOM
vse vrste odpadnih nagrobnih sveč

2.    ZELENA OZIROMA ČRNA POSODA Z RJAVIM POKROVOM
biološko razgradljivi odpadki: žalni venci in ikebane, ovenelo in posušeno cvetje, ovenele in posušene lončnice, plevel, listje, veje …

3.    ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM
mešana odpadna embalaža: plastične vrečke in cvetlični lončki, pločevinke …

4.    ČRNA POSODA S ČRNIM POKROVOM
mešani komunalni odpadki: umetno cvetje, trakovi, goba za pripravo ikeban, …

Zakaj ločeno zbirati odpadne nagrobne sveče?

Z ločenim zbiranjem odpadnih nagrobnih sveč in njihovo nadaljnjo predelavo bistveno zmanjšujemo onesnaževanje okolja, saj je večino materialov, iz katerih je posamezna sveča sestavljena, možno reciklirati in iz njih izdelati nove uporabne izdelke. Na ta način se tudi izognemo, da bi tovrsten odpadek končal na odlagališču. Sodobna in okolju prijazna tehnologija omogoča predelavo več kot 90 % sestavnih materialov odpadnih nagrobnih sveč. Pridobljene materiale – parafin, plastiko, kovine in baterije, je mogoče ponovno uporabiti bodisi pri proizvodnji nagrobnih sveč bodisi v ostalih industrijskih panogah.

S predelavo 1 tone odpadnih nagrobnih sveč pridobimo približno:
– 450 kg PVC plastike,
– 350 kg parafina,
– 100 kg kovin.

Kam gredo odpadne nagrobne sveče?

Podjetje Publicus, d.o.o., Ljubljana, ki na območju občine Kamnik izvaja gospodarsko javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki, med drugim skrbi tudi za odvoz in začasno skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč. Ločeno zbrane odpadne nagrobne sveče začasno skladiščimo v za to namenjenih zabojnikih na območju Zbirnega centra Suhadole, do predaje ustreznemu podjetju, izvajalcu sheme za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami. Predelavo odpadnih nagrobnih sveč izvajajo podizvajalci izvajalca sheme v svojih specializiranih obratih (npr. podjetje Sveče Sveko). Proces predelave se začne s sortiranjem in razvrščanjem na posamezne materiale. Najprej se odstranijo kovinski pokrovčki, sledi ločitev na posamezne frakcije plastike (PVC, PP, PE in PET), nato pa potekajo posamezni postopki reciklaže. Pri plastičnih materialih in parafinu je stopnja recikliranja 90%, pri kovinah 100%, pri baterijah pa 60%.

ODVRZITE ODSLUŽENE NAGROBNE SVEČE V ZABOJNIK Z RDEČIM POKROVOM IN
PRIŽGITE SVEČKO MANJ ZA NAŠE OKOLJE!

Prispevek je pripravljen v sodelovanju s podjetjem Publicus.

About the Author: iztok