Malo slovnice po domače …

Capture-tunjiska-mlaka

Velike začetnice pri večbesednih krajevnih (zemljepisnih) imenih so svojevrsten problem. V naši krajevni skupnosti je takšno ime Tunjiška Mlaka.
Se pravilno napiše “Tunjiška Mlaka” ali “Tunjiška mlaka”?

Poglejmo. Zadeva niti ni tako zapletena. Ker gre za naselbinsko zemljepisno ime (torej tam ljudje živijo), velja naslednje pravilo (70) iz Slovenskega pravopisa 2001:
“V naselbinskih imenih pišemo vse sestavine z veliko začetnico, izjeme so le neprvi predlogi in samostalniki mesto, trg, vas, selo, naselje.”
Primeri: Škofja Loka, Kranjska Gora, Most na Soči, Novo mesto, Zidani Most, Kamniška Bistrica (če gre za naselje!), Velika Planina (če gre za naselje, sicer Velika planina za planoto!), Cerklje na Gorenjskem …

Torej je pravilno Tunjiška Mlaka. V pomoč nam je lahko naslednja spletna stran podjetja Amebis – Pregibnik. Pregibnik namreč prikaže besedne oblike vseh osnovnih besed, v katerih nastopa vpisana beseda ali besedna zveza.

 

About the Author: iztok