Občni zbor Sadjarsko-vrtnarskega društva

Letošnji občni zbor Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice je minil v znamenju izvajanja dveh projektov, od katerih je projekt Dynalp že v polnem teku, drugi pa se bo začel izvajati v prihodnjem mesecu. Oba projekta imata velik pomen tako za Tunjice kakor Kamnik in tudi širše. Na tej osnovi bo možen razvoj kraja pa tudi promocija občine Kamnik. Ne gre samo za ohranitev starih sort sadja, gre tudi za pridelavo zdrave hrane, širjenje znanja s tega področja in razvoja turizma na podeželju. Zato vas že zdaj vabim, da se odzovete vabilu za obisk brezplačnih predavanj vrhunskih strokovnjakov s tega področja. Želja je, da bi se čim več krajanov Tunjic odločilo za dopolnilne dejavnosti, povezane s sadjem. Lahko je to pridelava soka, kisa, žganja, suhega sadja, sadnih jogurtov, kruha s sadjem, marmelad vseh vrst, medu in podobnih stvari, povezanih s sadjem.
S svojo prisotnostjo nas je počastil podžupan občine Kamnik g. Igor Žavbi, ki je v nagovoru podprl prizadevanje društva za te dejavnosti, ki imajo tudi sicer v zavesti ljudi vse večjo podporo. Svetovalka za dopolnilne dejavnosti Zavoda za kmetijstvo in gozdarstvo Ljubljana ga. Marta Kos je tudi poudarila pomen pridelave hrane za samooskrbo in za trg ter ponudila vso podporo pri strokovnem delu društva ter se tudi včlanila v naše vrste.
Predstavitev drugega projekta je opisala ga. Marta Vahtar, krajinska arhitektka, s katero društvo že več let sodeluje pri pripravi projektov in njihovi izvedbi.
Na tem občnem zboru se je v društvo včlanilo deset članov, ki nam bodo v vsestransko pomoč pri nadaljnjem delu.
Na koncu je sledila še podelitev priznanj žganjekuhcem. Ocenjevanje je potekalo v mesecu decembru. Komisija, ki je vzorce ocenila, je bila enotna v oceni, da se kvaliteta izdelkov dviga, predvsem pri tistih, ki so seznanjeni z literaturo s tega področja ali pa so dobili svojega mentorja. Na tem področju imamo veliko možnosti promocije in prodaje kvalitetnih izdelkov.
 

Bronasto priznanje:
Nataša Petek-hruševo žganje
Erdani Mitja-hruševo žganje
Janez Nograšek-mešano žganje
Tončka Golob-mešano žganje
Robert Erce-mešano žganje

Srebrno priznanje
Dragica Sagadin-hruševo žganje
Dragica Sagadin-mešano žganje
Marjan Šmidovnik-mešano žganje
Anton Kancilija-mešano žganje
Lado Lanišek-mešano žganje

Zlato priznanje
Janez Vrhovnik-mešano žganje
Brane Vrhovnik-mešano žganje
Slavko Petek-mešano žganje
Matevž Krumpestar-mešano žganje
Najvišjo oceno je dobilo žganje Janeza Vrhovnika-Slanovega, ki ga prosimo, da ga kakšen liter prihrani za arhiv.

Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice
besedilo: Valentin Zabavnik – predsednik, fotografiji: Vid Grilc

About the Author: iztok