Ocenjevanje žganja v Tunjicah

Na občnem zboru Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice smo v programu imeli tudi predavanje o pravilnih postopkih pri kuhanju žganja. Predavala nam je ga. Marta Kos, svetovalka za dopolnilne dejavnosti pri KGZ Ljubljana – izpostava Kamnik. Poučno predavanje je z zanimanjem spremljala polna dvorana v Gasilskem domu Tunjice. Med udeleženci so bili tudi tisti, ki so oddali vzorce za ocenjevanje žganja in so ta večer prejeli plakete za dosežene rezultate.

Žganje je ocenjevala stroga komisija v sestavi:
Lado Lanišek-predsednik
Lado Žavbi-član
Janez Kosirnik-član
 
ZLATA  PRIZNANJA
Marinka Štupar, Košiše
Lado Lanišek, Laniše
Branko Poljanšek, Markovo
Franc Nograšek, Tunjiška mlaka
 

SREBRNA PRIZNANJA
Matevž Krumpestar, Tunjiška mlaka
Sara Slapar, Košiše
Matjaž Rajter, Markovo
Valentin Zabavnik,Košiše
Janez Nograšek, Tunjice
Jernej Resnik, Bela
 

BRONASTA PRIZNANJA
Anton Kancilija, Tunjiška mlaka
Nataša Petek,Tunjice
Dušan Vider,Tunjice
Tončka Golob, Tunjice
Robert Gorjup, Pogled, Moravče
Tone Vrhovnik, Tunjice
 

PRIZNANJA
Matevž Krumpestar, Tunjiška mlaka
Janez Šmid, Kovinarska
 

Na koncu podelitve je predsednik ocenjevalne komisije pozval vse prisotne naj upoštevajo  navodila o pravilnih postopkih  vse od nabiranja sadja do kuhanja ter, da se jeseni v še večjem številu odločite za oddajo vzorcev žganja.

Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice

About the Author: iztok