Odgovor občinske uprave glede izgradnje širokopasovnega omrežja

slikica-internet
V novi finančni perspektivi 2014 – 2020 je ena od prioritet EU izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja na področjih, kjer ni komercialnega interesa. Vsem prebivalcem naj bi bila omogočena hitrost vsaj 30 Mbps, vsaj polovici prebivalcev pa 100 Mbps. Hitri internet, digitalna televizija in s tem povezane storitve imajo izjemno velike neposredne in posredne vplive na gospodarski in družbeni razvoj občin. Javni razpis za ta namen bo predvidoma objavljen v prvi polovici leta 2016. Naša želja je, da Občina Kamnik izkoristi to priložnost in na ta način pridobi širokopasovno omrežje, ki bo vsem, tako javnim ustanovam kot podjetjem in individualnim uporabnikom omogočilo uporabo širokopasovnih storitev v prihodnosti.

V tem trenutku na nivoju države še niso znani vsi pogoji javnega razpisa, nekateri pa so. Prijavili se bodo lahko le posamezni konzorciji občin, zato se Občina Kamnik dogovarja za sodelovanje z občinami Lukovica, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik in Radeče. Ob oddaji vloge na javni razpis bo potrebo imeti izdelano določeno dokumentacijo, kot je Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Kamnik in investicijska dokumentacija. Obvezno bo sodelovanje zasebnih partnerjev, zato bo občina morala izvesti postopek izbora zasebnega partnerja. V primeru, da občina uspe na javnem razpisu, sama finančnih obveznosti pri sami gradnji širokopasovnega omrežja ne bo imela. Prispevek občine bo v brezplačnih služnostih za zemljišča v njeni lasti. Občina Kamnik je najprej objavila in distribuirala anketo, s katero želi preveriti, kakšne so dejanske potrebe in interes občanov za koriščenje širokopasovnih priključkov.

 

About the Author: iztok