Odgovor pristojnih glede zaprtja ceste Tunjiška Mlaka – Gmajnica

Sandi Borec (višji svetovalec za prometno infrastrukturo) nam je poslal naslednje pojasnilo:

"Občina Kamnik bo izvajala prevoze šoloobveznih otrok iz Tunjic v šole v Kamnik preko občine Komenda in tu je nastal problem, ker je bil most preko potoka v izredno slabem stanju (poročilo strokovnjakov za premostitvene objekte) in ni omogočal varnega prevoza šolo obveznih otrok. Zato smo se odločili, da pred pričetkom šolskega leta ta most saniramo. Vse podrobnosti o tem lahko dobite, Sandi Borec, GSM 041 378 152 ali sandi.borec@kamnik.si).

 Že v naprej se vam iskreno zahvaljujemo za vaše razumevanje in potrpežljivost."

About the Author: iztok