Odkritje spominske plošče padlim v prvi svetovni vojni

Včeraj je bilo na pokopališču ob cerkvi sv. Ane v Tunjicah odkritje in blagoslovitev spominske plošče. Posvečena je tunjiškim žrtvam 1. svetovne vojne, ki se je začela ravno pred sto leti. Vodenje in organizacijo skupnega projekta ter izvedbo današnjega kulturnega programa je prevzelo Društvo Tun’ški glas. V imenu Občine Kamnik se je dogodka udeležil direktor občinske uprave Občine Kamnik mag. Ivan Kenda. 
Pobudo za postavitev spominske plošče ob 100-letnici začetka prve svetovne vojne je dal Matevž Vrhovnik, po domače Žerjavov. Že pred leti si je prizadeval, da bi farani, ki so izgubili življenje v prvi svetovni vojni, vendarle dobili svoj skupni spomenik. Njegovi pobudi je tokrat prisluhnil tunjiški župnik Jožef Razinger, ki jo je finančno podprl. Izvedbo spominske plošče je izdelal Rafko Rode s Škrjančevega. Trinajst imen, ki so padli, oziroma so za posledicami vojne umrli doma, je zapisanih na njej. Člani upravnega odbora Društva Samopomoči so skupaj z ostalimi vaškimi krovci, kleparji, zidarjem ter pleskarjem obnovili »tutnkamro«, ki je tako dobila novo podobo, podprli so jo tudi s finančne plati. Tako se je spominska plošča postavila na obnovljeno »tutnkamro« v okvir, ki ga je z velikim navdušenjem izdelal sam pobudnik.
Iz naše fare je bilo v prvo svetovno vojno vpoklicanih 88 fantov in mož. Odšli so na fronto proti Rusom v Galicijo ter na fronto proti Italijanom v hribe ob reki Soči. Vojskovali so se pod avstro-ogrsko vojsko. Vsakemu padlemu vojaku, za katerega so dobili obvestilo, je zvonilo z velikim zvonom, edinim, ki je ostal še v zvoniku.
Za kulturno popestritev je z zvoki citer poskrbel Tomaž Plahutnik, s petjem Nataša Ajtnik, navdušili so nas tudi ženski glasovi komornega zbora VoxAnnae in recitatorja Anže Slana ter Barbara Klanšek.

About the Author: iztok