Odprtje obnovljenega dela ceste Cerkljanska Dobrava – Tunjice

V avgustu 2011 je bila zaključena rekonstrukcija občinske ceste "Cerkljanska Dobrava – Tunjice". Podjetje Žurbi Team d.o.o je opravilo zamenjavo tampona, izgradnjo odvodnjavanja, jaškov, prepustov in asfaltiranje vozišča v dolžini 200 metrov. Odprtje bo 22. marca 2012 ob 16h.

About the Author: iztok