Predstavitev projekta Hišna imena


Na Gorenjskem že nekaj časa poteka projekt Hišna imena. V sodelovanju z Občino Kamnik se projekt širi tudi v našo krajevno skupnost.
Zbiranje hišnih imen poteka s pomočjo zgodovinskih virov, terenskim delom ter sodelovanjem z domačini in znanstvenimi institucijami.
Po zaključku se pripravi knjižica in iz žgane gline ročno izdelajo tablice s hišnimi imeni:

Veliko dela za našo krajevno skupnost je sicer že opravljenega, vseeno pa vabljeni vsi, ki vas ta tematika zanima.

About the Author: iztok

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.