Prijava in ocenjevanje škode v nedavnem neurju


Nedavno neurje je tudi v KS Tunjice povzročilo veliko škode. Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je začel z zbiranjem prijav in ocenjevanjem škode, ki jo je povzročilo nedavno neurje.
Na občinski spletni strani https://www.kamnik.si/objava/797496 so podrobnejše informacije o ocenjevanju, obrazec za prijavo škode in informacija o možnosti izredne denarne pomoči.

Občina Kamnik se iskreno zahvaljuje vsem, ki so sodelovali (in še sodelujejo) pri odpravljanju posledic neurja.

About the Author: iztok