Razglas velike požarne ogroženosti

Uprava RS za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki velja od ponedeljka, 25. februarja 2019. Razglas velja do preklica.
V času, ko je razglašena velika požarna ogroženost, je prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi v naravno okolje, ki lahko povzročijo požar.

About the Author: iztok