Rezultati referenduma v Tunjicah

Referenduma o Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih se je v Tunjicah udeležilo 263 volilnih upravičencev. To je 43,62 % od skupno 603 vpisanih v volilni imenik.
Rezultati:

ZA 42 glasov 15,97 %
PROTI 221 glasov 84,03 %

Vse oddane glasovnice so bile veljavne.
Po doslej znanih podatkih je bil rezultat na našem volišču med najbolj odstopajočimi. Če je to dobro ali slabo, presodite sami, komentarji pa tokrat ne bodo objavljeni.

 

About the Author: iztok