Sanacija vodotoka v Lanišah

Zaradi posledic poplav leta 2012 je Agencija RS za okolje pričela s sanacijo plazu nad vodotokom v Lanišah. Plaz je z zemljino zasul pretočnost hudournika ter s tem pričel ogrožati poplavno varnost in infrastrukturo (cesto, elektriko), ki poteka ob vodotoku. Sanacija bo zaključena v mesecu juniju 2014.

Vir: Občina Kamnik

About the Author: iztok