Slikarski dan v Tunjicah

 V soboto, 3. oktobra so se v Tunjicah zbrali člani likovnega društva Tone Kranjc iz Kamnika na slikarski koloniji. Tema njihovega ustvarjanja je bilo panoramsko slikanje Tunjic. Ideja je zorela kar nekaj let, dokler naš rojak slikar samouk Tarzan ni postal neučakan in priprave za to so stekle. Vsi prisotni so bili zadovoljni s to odločitvijo, tudi gost naš rojak France Kočar iz Bitenj pri Kranju. Ustvarjali so na različnih krajih naše krajevne skupnosti največ seveda okrog cerkve Sv. Ane.  Motivov za svoja dela jim v Tunjicah šem zelo dolgo ne bo zmanjkalo in kot pravijo se bodo prihodnje leto vrnili v še večjem številu. Predvidevamo, da  bomo vse slike s te likovne kolonije lahko videli na razstavi v šoli Tunjice. Predvidoma bo ta razstava v času pred božičnimi prazniki. Vsa dela bo možno tudi kupiti. To je tudi smisel ustvarjanja.

K.S. Tunjice

Valentin Zobavnik 

About the Author: iztok