Tunški glas gre med ljudi

Letošnji Tunški glas je natisnjen v 420 izvodih in na kvalitetnejšem papirju. Danes ga pohodniki raznašajo po vasi …

About the Author: iztok