Tunški glas 2022

Letos smo se nosači Tunškega glasu na dan sv. Štefana že tradicionalno zbrali ob 12ih pred tunjiško šolo. Časopise je urednica razdelila na štiri skupine. 28. številko smo znosili v Laniše, Košiše, Tunjiško Mlako in Tunjice. Vsaka skupina je imela nosača koša, v katerem so bili časopisi, ter spremljevalce/ke, ki so dajali krajanom časopis in vestno spremljali, da je vsaka hiša dobila svoj izvod. Marsikateri so se Tunškega glasu razveselili; nekateri so mislili, da ga ne bo, nekaj pa je bilo tudi takih, ki smo jih zbudili iz popoldanskega dremeža in so le napol v spanju rekli hvala.
Vreme nam je dobro služilo, mraza ni bilo, dežja pa tudi ne, le snežna odeja je manjkala. Koši so se hitro praznili s časopisom in istočasno polnili z dobrotami, ki so jih dali hvaležni krajani. Bohlonej vsem za prijazen sprejem in dobrote.
Skupno smo razdelili 343 časopisov, nekaj izvodov pa jih bo šlo tudi izven našega kraja in tudi nekaj izven naše dežele. Naj vsak najde nekaj zase in za svojo dušo. Pa nasvidenje drugo leto!

Mojca Stele Jeglič

Časopis je na voljo tudi v e-obliki (12 MB). Pa še to – arhiv starejših številk najdete tukaj.
Sledijo še fotografije raznosa časopisa. Avtorji fotografij so Marjan Golob, Matjaž Sedušak, Mojca Stele Jeglič in Milena Erbežnik Klanšek:

About the Author: iztok