Volitve organov in funkcionarjev PGD Tunjice


Upravni odbor PGD Tunjice je na svoji redni 4. seji 2022 sprejel pravilnik o kandidacijskem postopku, izvolil kandidacijsko komisijo in sprejel sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev organov PGD za mandat 2023-2028. Volitve se bodo izvedle na rednem občnem zboru, ki bo 28. januarja 2023. Rok za oddajo je določen v rokovniku, ostali podatki pa v pravilniku in razpisu.

Priloge (PDF):
Volilni rokovnik
Razpis kandidacijskega postopka
Vloga in podpora kandidature
Soglasje h kandidaturi
Pravilnik o kandidacijskem postopku

About the Author: iztok