Zbiranje nevarnih odpadkov


Podjetje Publikus bo v občini Kamnik opravilo zbiranje nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Tovornjak se bo ustavil v Tunjicah pri šoli v soboto, 20. aprila, med 15:00 in 15:45.
V okviru akcije lahko oddate naslednje odpadke: barve, lake, lepila, čistila, baterije, akumulatorje, motorna in jedilna olja, kozmetiko, spreje, zdravila, kisline in alkalije, pesticide, topila …

About the Author: iztok