Delovni obisk župana Občine Kamnik v KS Tunjice


Matej Slapar, župan Občine Kamnik, se je s sodelavkami v torek, 9. maja, udeležil delovnega sestanka s člani Sveta KS Tunjice. Sestanku se je pridružil tudi občinski svetnik Matija Podjed.
Namen sestanka je bil predstavitev problematike v naši skupnosti in oblikovanje prioritet za pripravo prihodnjega proračuna Občine Kamnik. V luči gradnje zahtevnega 1,5 kilometra dolgega odseka ceste na Zadnjem vrhu smo ugotavljali, da je kar 8 kilometrov krajevnih cest v makadamski obliki. Ko bo ta del zaključen, naj bi se v naslednjem obdobju reševanje makadama preselilo v Laniškove bregove. Na seznamu so se znašli še kratki odseki proti Stolniku, Sp. Sitarju, Sp. Košišu in končno do medkrajevne povezave Tunjiška Mlaka – KIK. Ob tem velja omeniti še nujno sanacijo zemeljskega usada ob cerkvi ter namestitev trajnejše ograje pod pokopališčem in ob cerkvi.

Drugi del obiska pa je bil namenjen predstavitvi projekta “Naš dom”. Gre za postavitev lesenega objekta v toplar izvedbi večjih dimenzij, ki bi stal na mestu nekdanje štale na Prevali. To ne bi bil le dom za potrebe Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice, ki v njem izvajali razna predavanja in delavnice, temveč bi polno lahko zadihala kulturna dejavnost, ki je do sedaj prav zaradi pomanjkanja »strehe« bila prikrajšana. Na tem prostoru naj bi se oblikovalo »srce kraja«, kjer bi sprejemali tudi skupine turistov in jih kasneje vodili po vasi. Velika prednost tega prostora je seveda možnost parkiranja, ki je nikjer v kraju nimamo!
Upamo, da se naše želje udejanjijo v skupno zadovoljstvo vseh.
Valentin Zabavnik

About the Author: iztok