Nenadno zmanjšanja izdatnosti vodnega vira na vodovodnem sistemu Kamnik – Iverje


V sredo, 23. septembra 2020, je na vodovodnem sistemu Kamnik – vodni vir Iverje prišlo do nenadnega zmanjšanja izdatnosti vodnega vira in spremembe odvzema vode iz vodovodnega sistema. Ob vseh ukrepih, ki jih je vezano na izredni dogodek izvajal koncesionar, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. in Občinski štab Civilne zaščite Kamnik, je zvečer, 23. septembra 2020, prišlo do kritičnega pomanjkanja vode za oskrbo prebivalcev in drugih uporabnikov vode v vodovodnem sistemu Kamnik. Zato je Občinski štab Civilne zaščite skupaj s Komunalnim podjetjem Kamnik, d. o. o. obvestil velike uporabnike (javne zavode, večja podjetja v občini Kamnik, trgovine ter druge organizacije) in sprožil predvidene postopke obveščanja o redukciji porabe vode ter potrebnem prekuhavanju, saj v danih razmerah ni mogoče zagotoviti ustrezne kvalitete in količine vode. O interventnem ukrepu posega v vodotok je bil obveščen koncesionar za vodotoke Hidrotehnik, d. d.

Nemudoma so na kraju vse razpoložljive ekipe Komunalnega podjetja Kamnik, d. o. o. in pogodbena podjetja Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Kamnik začele izvajati nujne gradbene in tehnične ukrepe za zagotovitev oskrbe s pitno vodo iz zajetja Iverja (čiščenje zamuljenosti rečnega korita in dvig vodostaja Kamniške Bistrice). V pomoč je Občinski štab Civilne zaščite Kamnik aktiviral gasilske enote PGD Kamnik, ki so ekipam na terenu nudile tehnično podporo z razsvetljavo ter zavarovanje območja intervencije.

Strokovno pomoč Občinskemu štabu Civilne zaščite Kamnik nudijo zunanji strokovnjaki operativnega štaba (hidrologi in predstavniki notranjega nadzora), ki skupaj z ekipami načrtujejo nujne ukrepe ter preučujejo vzroke nenadnega dogodka, ki je povzročil nenadno zmanjšanje izdatnosti vodnega vira.

Z ukrepi se je dosegel minimalni standard oskrbe vodovodnega sistema, vse ekipe pa bodo z delom nadaljevale danes.

Vse uporabnike vodovodnega sistema Kamnik – Iverje koncesionar, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. naproša, da vodo pred uživanjem prekuhavajo. Navodila za prekuhavanje so objavljena na spletni strani koncesionarja, in sicer TUKAJ. Če je voda zelo motna, jo je pred prekuhavanjem treba prefiltrirati skozi čisto krpo. Prosimo, da dosledno upoštevate obvestilo o prekuhavanju in na številko 041/481 339 javite tudi vsak opažen nekontroliran iztok vode. Vse uporabnike pozivajo, da s pitno vodo ravnajo skrajno varčno. Obvestilo velja do preklica.

Občina Kamnik in Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o.

About the Author: iztok