Občni zbor in 25 let Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice


V mesecu marcu je minilo 25 let od ustanovitve oziroma ponovne oživitve društva, ki je bilo sicer v Tunjicah ustanovljeno že 24. januarja 1937. Program društva na največji meri temelji na ohranjanju starih sort sadja, zavzemanju za ohranitev in ponovno zasaditev travniških sadovnjakov ter na izobraževanju zainteresirane javnosti.
Vse od ustanovitve društvo vsako leto organizira prikaz obrezovanja sadja in jagodičja. Predavatelji so bili eminentni strokovnjaki s tega področja; Marko Babnik, Lado Dobrovoljc, Tine Benedičič, Janez Golob, Alenka Caf, Matjaž Maležič, Jože Lombergar in g. Tič iz drevesnice Kamnik, Adrijan Černelič iz Kozjanskega parka, Roman Mavec iz drevesnice Brdo pri Lukovici ter dr. Jan Bizjak.
Kmalu po ustanovitvi nam je naš član Janez Golob ponudil prostor za postavitev prve društvene genske banke starih sort sadja. Ob tem prostoru smo s skupnimi močni postavili Sadjarski dom, ki pa ga je ogrozil zemeljski plaz in onemogočil dostop.
Pred desetimi leti smo vstopili v prvi projekt, to je postavitev »Muzeja starih sort sadja« na Prevali v Tunjicah. Pogodbeno smo od Nadškofije Ljubljana prevzeli v najem več kot 1 ha veliko zemljišče, na katerem je sedaj že več kot 160 različnih starih vrst sadja. Seznam se postopno veča. Vzdrževanje takšnega kompleksa terja veliko dela za člane in prijatelje društva. Delo poteka skozi vse leto.
Društvo je sodelovalo v projektu »Sadni mozaik«, »Odprta vrata kmetij«, »Park življenja« v Dolu pri Ljubljani, »Sprehosad« v Medvodah, trenutno pa je vključeno v projekt »Znanje preteklosti za zdravo prihodnost«, ki se bo odvijal v samostanu Mekinje. V Lanšprežu na Dolenjskem, kjer je pokopan Peter Pavel Glavar, smo vključeni v projekt postavitve centra medovitih rastlin Slovenije.
Imeli smo veliko razstav sadja in predstavitev društva vse od Kamnika do Ljubljane. Smo člani LAS-Srce Slovenije in Zveze Sadjarskih društev Slovenije.
V obdobju 25-let smo spoznali veliko somišljenikov širom Slovenije, s katerimi tudi sodelujemo.

Vabim vas na redni občni zbor Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice, ki bo v soboto, 27. maja ob 15 uri v »muzeju starih sort sadja« na Prevali v Tunjicah ob cesti proti Komendi.
Dnevni red:
1. Odprtje občnega zbora in pozdrav
2. Izvolitev delovnih organov občnega zbora: delovnega predsednika, zapisnikarja, overovateljev zapisnika
3. Poročilo predsednika
4. Poročilo blagajnika
5. Razprava na poročila in sprejem
6. Plan dela za leto 2023
7. Sprejem novih članov
8. Podelitev priznanj
9. Razno

Po končanem občnem zboru sledi pogostitev in druženje ob cvetočem travniku, dokler sonce ne zaide.

Valentin Zabavnik – predsednik
Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, Kamnik
031-497263

About the Author: iztok