Popolna zapora ceste med sodiščem in pošto v Kamniku


Občina Kamnik obvešča, da bo od 12. junija 2017 do 31. avgusta 2017 na cesti Glavni trg – Medvedova (odsek od sodišča do pošte) veljala popolna zapora. Razlog je rekonstrukcija ceste in izgradnja novega električnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
Izvajalec mora zaradi velike globine izkopa in sipkega materiala dela izvajati z varovanjem gradbene jame, kar posledično privede do večjih količin izkopov. Pri vzpostavljanju nočnega režima prevoznosti ceste izvajalec izgubi dnevno 40 odstotkov delovnega časa (zasip in ponoven odkop naslednji dan). Zaradi navedenih razlogov in v želji po čim hitrejši izgradnji velja 24-urna popolna zapora omenjenega odseka.
Skladno s prometno zaporo bo obvoz zagotovljen po Maistrovi in Tomšičevi ulici oziroma Cankarjevi cesti.
Občina se iskreno zahvaljuje za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del oziroma obvozov.

About the Author: iztok