Projekt Sadni mozaik – spodbujanje razvoja podeželja v predalpskem prostoru s fokusom na Tunjiškem gričevju

Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice organizira v okviru izvajanja projekta Sadni mozaik ciklus izobraževalnih predavanj. Namen izvajanja projekta je že delno razviden iz naslova, vendar je bistvo v tem, da se ponovno vzbudi želja po pridelovanju zdrave domače hrane in s tem tudi ponudba le-te na trgu.

Uvodno predavanje bo v soboto, 21. februarja, ob 9. uri v gasilskem domu v Tunjicah.
Naslov: Zakaj (spet) pridelovati, uživati, lokalno domače sadje.
Predaval bo član društva univ. dipl. ing. agr. dr. znanosti Jan Bizjak.

Naslednje izobraževanje bo v soboto, 28. februarja, ob 9. uri, ko bo na prostoru okrog šole v Tunjicah potekalo prikazovanje obrezovanja. Tečaj bo vodil univ. dipl. ing. agr. Marko Babnik.

Tretje predavanje bo v soboto, 14. marca, ob 9. uri v gasilskem domu v Tunjicah. Gospa Mateja Reš iz Gorij pri Bledu nam bo prikazala predelavo sadja v vse mogoče koristne izdelke.

Prosimo vas,da zaradi lažje organizacije predavanj svojo udeležbo najavite na telefon 031-497263 (Valentin).

About the Author: iztok