Vzpostavitev razdelilnice brezplačnih toploh obrokov

V letošnjem proračunu je Občina Kamnik del sredstev namenila tudi za začetek projekta "Razdelilnica brezplačnih toplih obrokov za socialno šibke in ogrožene občane".

Za vse tiste občane, ki jim lastni dohodki ne zagotavljajo dostojnega življenja, bo na Kolodvorski ulici 4 (na sedežu Društva upokojencev Kamnik) urejen prostor, kjer bodo lahko uporabniki vsak delovni dan (od 2. marca 2015 dalje) med 12. in 13. uro prejeli topel obrok, skupaj s kruhom in pijačo. Upravičenci do toplega obroka bodo vsi prejemniki denarne socialne pomoči (z odločbo Centra za socialno delo Kamnik) ter upokojenci, katerih pokojnina je nižja od 400 evrov. Vsak, ki bi želel imeti zagotovljen topel obrok, se lahko zglasi na občini Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 51/II. nadstropje. Kot dokazilo mora imeti odločbo centra o denarni pomoči ali odrezek zadnje pokojnine. Vsak uporabnik bo z občino podpisal pogodbo o spoštovanju hišnega reda v prostorih razdelilnice, poleg tega pa bo prejel napotnico, s pomočjo katere se bo identificiral in prejel topel obrok.

Za učinkovito izvajanje projekta bodo poskrbeli člani Društva upokojencev Kamnik. V ta namen bo občina skupaj z njimi ustrezno uredila prostore. Na občini se zavedajo, da vedno večja socialna izključenost mnoge potiska v brezizhoden položaj, zato želijo z brezplačnimi toplimi obroki vsaj nekoliko olajšati vsakodnevne stiske.

About the Author: iztok