Prva seja novega sveta KS Tunjice

Konec novembra smo na lokalnih volitvah poleg občinskih struktur izbrali tudi predstavnike za svet krajevne skupnosti.
Novoizvoljeni člani so se 8. decembra zbrali na prvi seji sveta KS Tunjice. Novi člani so: Marjeta Čimžar, Martina Lanišek Babačić, Marina Koželj, Uroš Stele, Mirko Golob, Janez Golob in Valentin Zabavnik.
Na sestanku so potrdili člane sveta in na glasovanju za predsednika izvolili Valentina Zabavnika, za podpredsednika pa Janeza Goloba.

Novoustanovljeni svet KS Tunjice in avtor teh vrstic vam v prihajajočem letu želita čim več lepih trenutkov.

About the Author: iztok