Razvoj tunjiškega sadjarstva

Je podprt z evropskimi sredstvi, saj se trenutno izvajata dva projekta, sofinancirana s strani evropske unije, eden s strani programa Dynalp, drugi pa je bil podprt s strani Norveškega finančnega mehanizma.
Prvi projekt se bo v Tunjicah začel izvajati te dni, ko bomo na Prevali začeli pripravljati teren za zasaditev starih sort sadja. Projekt predvideva tudi izdelavo spletne strani s slikovno in tekstovno opremo posajenih dreves. Zaključek projekta bo septembra prihodnje leto, ko bomo pripravili »sadni dan«.
Posebno presenečenje pa je odobren projekt, ki se imenuje »Sadni mozaik – spodbujanje razvoja podeželja v predalpskem prostoru s fokusom na Tunjiškem gričevju«.
Tudi ta projekt bo trajal eno leto, do naslednjega septembra. Glavnina dogajanj bo v zimskem času, ko se bodo odvijala različna, zelo kvalitetna izobraževanja.
Naj že danes povabim vse zainteresirane kmete, mlade ali bodoče prevzemnike kmetij in vse, ki jih bo to zanimalo. To bo brezplačno izobraževanje različnih vsebin, ki jih resnično ne smete zamuditi. Marsikdo bo našel nov motiv za nadaljnje delo.
Pri pripravi teh projektov je sodelovala ga. Marta Vahtar iz Domžal, s katero društvo že več let odlično sodeluje in smo ji hvaležni za vse strokovno delo.
Pri obeh projektih pa je čutiti tudi trud Občine Kamnik in njene Barbare Strajnar, ki se trudi pridobivati evropska sredstva.
Valentin Zabavnik
 

About the Author: iztok