Sanacije v KS Tunjice – poročilo tehnične pisarne


Po neurju s poplavami v avgustu je Občina Kamnik najbolj nujne poškodbe na infrastrukturi in seveda tiste, ki jih je bilo možno, že sanirala v okviru intervencije. Ker sanacija po poplavah poteka ob pomoči državnih sredstev, je treba za vsak projekt sanacije skladno s postopki najprej izvesti evidenčna naročila, nato pa vsak projekt poslati na Državno tehnično pisarno v potrditev. Ko dobimo pozitivno izjavo recenzenta, lahko občina začne postopke sanacije.

V Tunjicah se bodo najprej sanirale najbolj poškodovane ceste, in sicer cesta JP 660393 Tunjiška Mlaka – Košiše na dveh območjih, kjer je poškodovana zaradi plazu oziroma usada in pa cesta LC 039721 proti Cerkljanski Dobravi, ki je tudi zaprta za promet zaradi plazov oziroma usadov. V teku so postopki za projektno dokumentacijo. V načrtu je še sanacija ceste JP 661591 Spodnje Stranje – Stolnik – Laniše, sanacija ceste LC 039801 Grad-Apno-Šenturška Gora in projekt za sanacijo ceste JP 660401 Košiše.

Prav tako potekajo postopki za projektno dokumentacijo za plazove ob objektih Košiše 5 in 5a, Košiše 8a, 8b in 8c ter Laniše 9 in Tunjice 6. Na ogled plazov do objekta in ob objektu Laniše 15 je prišla državna tehnična komisija, ker so plazovi v tako velikem obsegu, da mora presojo glede sanacije opraviti država in še čakamo uradne dokumente.

Vsekakor nam je v interesu, da se čim več stvari čim prej sanira, vendar pa se je treba zavedati, da se načrt sanacije in prioritet lahko spremeni glede na razmere na terenu (ogroženost objektov, nujnost sanacije …). Vsi upamo na čim manj vremenskih neugodnosti.

Sanacije vodotokov so v pristojnosti države. Interventna dela na vodotokih v času intervencije je izvajalo podjetje Hidrotehnik, program sanacije vodotokov pa sprejema Direkcija Republike Slovenije za vode. Trenutno se izvajajo samo nujna sanacijska dela na vodotokih in hudournikih s strani Hidrotehnika, program sanacije na vodotokih pa se šele sprejema.

About the Author: iztok